نمایندگی خدمات پس از فروش گلستان

نمایندگی ۱ :

آقای جان زمین – نشانی : شهرستان گنبد کاووس انتهای خ شهید باهنر (دارایی غربی ) نرسیده به سه راهی – شماره تماس : ۳۳۲۳۹۵۱۰-۰۱۷


نمایندگی ۲ :

آقای سعدالهی – نشانی : شهرستان گرگان ، خیابان شهدا لاله پنجم روبروی بیمه آسیا، الکترونیک آوانگار – شماره تماس : ۳۲۲۴۲۴۹۳-۰۱۷-شماره فکس :۳۲۲۳۵۸۰۶


نمایندگی ۳ :

آقای شاه حسینی – نشانی : شهرستان گرگان ، خیابان ۳۰ متری رسالت (گرگان جدید) ، تقاطع بهارستان ، مجتمع شاه حسینی – شماره تماس :۲۲۵۲۹۳۰ -۲۲۵۲۹۳۱-۳۲۲۳۷۲۷۷-۰۱۷-شماره فکس :۳۲۲۵۲۹۳۴


نمایندگی ۴ :

آقای حاجی نوراقبال – نشانی : شهرستان گنبدکاووس ، خیابان میهن غربی ، بعد از چهارراه اول ،  شماره ۳۹۷،  تعمیرگاه اقبال – شماره تماس : ۳۲۲۹۱۴۹۵-۰۱۷-شماره فکس : ۳۲۲۹۱۷۵۰