نمایندگی خدمات پس از فروش مازندران

نمایندگی ۱ :

آقای ابراهیم نیا – نشانی : شهرستان نوشهر ، فردوسی شمالی ، روبه روی بانک صادرات ، تعمیرات تلویزیون سجاد – شماره تماس : ۵۲۳۳۳۷۰۶-۰۱۱


نمایندگی ۲ :

آقای اسکندری – نشانی : شهرستان جویبار ، خیابان امام ، روبه روی آموزش و پرورش ، خدمات آیوا – شماره تماس : ۴۲۵۴۵۵۴۷-۰۱۱  شماره فکس : ۴۲۵۳۲۱۲۹


نمایندگی ۳ :

آقای جعفری تبار – نشانی : شهرستان امیرکلا ، خیابان امام ، بعد از بانک صادرات ، شرکت خدمات پارس – شماره تماس : ۳۲۳۴۸۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۰۱-۰۱۱ شماره فکس : ۳۲۳۴۵۰۹۵


نمایندگی ۴ :

آقای حسینیان – نشانی : شهرستان فریدونکنار ، خیابان امام خمینی ، جنب اداره برق ، موسسه الکترونیک سکام – شماره تماس : ۳۵۶۶۳۷۰۷-۰۱۱  شماره فکس :۳۵۶۶۳۷۰۷


نمایندگی ۵ :

آقای شاه منصوری – نشانی : تنکابن خ فردوسی شرقی مقابل پیتزاپاپیون صوت وتصویرارام – شماره تماس : ۵۴۲۲۱۲۳۰ – ۵۴۲۸۱۹۵۶-۰۱۱ شماره فکس : ۵۴۲۸۲۹۰۹


نمایندگی ۶ :

آقای صدری – نشانی : شهرستان گلوگاه ، خیابان ۱۵ خرداد ، تعمیرگاه صدری ، نمایندگی آیوا – شماره تماس : ۳۴۶۶۵۷۸۵-۰۱۱  شماره فکس : ۶۲۲۷۷۶۰


نمایندگی ۷ :

آقای علایی – نشانی : شهرستان محمودآباد ، خیابان بابلسر ، پاساژ شرکا ، تعمیرگاه صوتی و تصویری علایی – شماره تماس : ۴۴۷۴۴۲۳۵ -۴۴۷۴۷۶۸۱-۰۱۱ شماره فکس : ۴۴۷۴۹۶۸۱


نمایندگی ۸ :

آقای فلاحتی – نشانی : شهرستان ساری ، بلوار کشاورز ، جنب بانک رفاه ، بن بست هفتم ، خدمات صوتی و تصویری فلاحتی – شماره تماس : ۳۳۲۳۱۴۹۲-۰۱۱ شماره فکس : ۳۳۲۳۷۰۸۷


نمایندگی ۹ :

آقای قهرمانی – نشانی : شهرستان آمل ، خیابان امام رضا ، جنب رضوان – شماره تماس : ۴۳۲۳۶۴۰۶-۰۱۱ شماره فکس : ۴۳۲۴۴۷۵۳


نمایندگی ۱۰ :

آقای کاظمی – نشانی : شهرستان نکا ، خیابان انقلاب ، روبه روی درمانگاه ، پاساژ سلطانی ، خدمات فنی صوتی سیما – شماره تماس : ۳۴۷۲۲۴۴۶-۰۱۱ شماره فکس : ۳۴۷۲۶۴۴۶


نمایندگی ۱۱ :

آقای گنجی – نشانی : شهرستان بابل ، خیابان امام، سه راه سنگ پل ، پاساژ وحدت ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۳۳۴۳۰۴-۰۱۱ شماره فکس : ۳۲۳۴۳۷۸


نمایندگی ۱۲ :

آقای نادری – نشانی : شهرستان قائم شهر ، خیابان دکتر بهشتی ، نبش عدالت ۱۵ ، جنب آژانس سما ، خدمات پس از فروش مارشال – شماره تماس : ۴۲۲۲۷۴۱۲-۰۱۱  شماره فکس : ۴۲۲۲۹۴۴۰


نمایندگی ۱۳ :

آقای نریمان نژاد – نشانی : آمل، خیابان شیخ فضل الله نوری -بین ده متری اول و دوم -پاساژ ثانی-جنب مغازه مرشدپورشماره تماس : ۴۴۲۶۹۵۶۸-۰۱۱  شماره فکس : ۴۴۲۶۹۵۶۸


نمایندگی ۱۴ :

آقای عزیزی – نشانی : رامسر- کتالم – ابتدای خیابان شهدا موسسه صوتی و تصویری عزیزی- شماره تماس : ۵۵۲۴۶۵۷۰-۰۱۱  شماره فکس : ۵۵۲۴۷۸۴۹