نمایندگی خدمات پس از فروش و نصب مازندران

آقای ابراهیم نیا – نشانی : شهرستان نوشهر ، فردوسی شمالی ، روبه روی بانک صادرات ، تعمیرات تلویزیون سجاد – شماره تماس : ۵۲۳۳۳۷۰۶-۰۱۱
آقای اسکندری – نشانی : شهرستان جویبار ، خیابان امام ، روبه روی آموزش و پرورش ، خدمات آیوا – شماره تماس : ۴۲۵۴۵۵۴۷-۰۱۱ شماره فکس : ۴۲۵۳۲۱۲۹
آقای جعفری تبار – نشانی : شهرستان امیرکلا ، خیابان امام ، بعد از بانک صادرات ، شرکت خدمات پارس – شماره تماس : ۳۲۳۴۸۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۰۱-۰۱۱ شماره فکس : ۳۲۳۴۵۰۹۵
آقای حسینیان – نشانی : شهرستان فریدونکنار ، خیابان امام خمینی ، جنب اداره برق ، موسسه الکترونیک سکام – شماره تماس : ۳۵۶۶۳۷۰۷-۰۱۱ شماره فکس :۳۵۶۶۳۷۰۷
آقای شاه منصوری – نشانی : تنکابن خ فردوسی شرقی مقابل پیتزاپاپیون صوت وتصویرارام – شماره تماس : ۵۴۲۲۱۲۳۰ – ۵۴۲۸۱۹۵۶-۰۱۱ شماره فکس : ۵۴۲۸۲۹۰۹
آقای صدری – نشانی : شهرستان گلوگاه ، خیابان ۱۵ خرداد ، تعمیرگاه صدری ، نمایندگی آیوا – شماره تماس : ۳۴۶۶۵۷۸۵-۰۱۱ شماره فکس : ۶۲۲۷۷۶۰
آقای علایی – نشانی : شهرستان محمودآباد ، خیابان بابلسر ، پاساژ شرکا ، تعمیرگاه صوتی و تصویری علایی – شماره تماس : ۴۴۷۴۴۲۳۵ -۴۴۷۴۷۶۸۱-۰۱۱ شماره فکس : ۴۴۷۴۹۶۸۱
آقای فلاحتی – نشانی : شهرستان ساری ، بلوار کشاورز ، جنب بانک رفاه ، بن بست هفتم ، خدمات صوتی و تصویری فلاحتی – شماره تماس : ۳۳۲۳۱۴۹۲-۰۱۱ شماره فکس : ۳۳۲۳۷۰۸۷
آقای قهرمانی – نشانی : شهرستان آمل ، خیابان امام رضا ، جنب رضوان – شماره تماس : ۴۳۲۳۶۴۰۶-۰۱۱ شماره فکس : ۴۳۲۴۴۷۵۳
آقای کاظمی – نشانی : شهرستان نکا ، خیابان انقلاب ، روبه روی درمانگاه ، پاساژ سلطانی ، خدمات فنی صوتی سیما – شماره تماس : ۳۴۷۲۲۴۴۶-۰۱۱ شماره فکس : ۳۴۷۲۶۴۴۶
آقای گنجی – نشانی : شهرستان بابل ، خیابان امام، سه راه سنگ پل ، پاساژ وحدت ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۳۳۴۳۰۴-۰۱۱ شماره فکس : ۳۲۳۴۳۷۸
آقای نادری – نشانی : شهرستان قائم شهر ، خیابان دکتر بهشتی ، نبش عدالت ۱۵ ، جنب آژانس سما ، خدمات پس از فروش مارشال – شماره تماس : ۴۲۲۲۷۴۱۲-۰۱۱ شماره فکس : ۴۲۲۲۹۴۴۰
آقای نریمان نژاد – نشانی : آمل، خیابان شیخ فضل الله نوری -بین ده متری اول و دوم -پاساژ ثانی-جنب مغازه مرشدپور – شماره تماس : ۴۴۲۶۹۵۶۸-۰۱۱ شماره فکس : ۴۴۲۶۹۵۶۸
آقای عزیزی – نشانی : رامسر- کتالم – ابتدای خیابان شهدا موسسه صوتی و تصویری عزیزی- شماره تماس : ۵۵۲۴۶۵۷۰-۰۱۱ شماره فکس : ۵۵۲۴۷۸۴۹
آقای عمادی- نشانی : سوادکوه – زیرآب- خیابان آزادی – جنب ایستگاه سواری قائم شهر- شماره تماس : ۴۲۴۵۴۹۴۱-۰۱۱ شماره فکس : ۴۲۴۵۴۹۴۱

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای ابراهیم نیا – نشانی : شهرستان نوشهر ، فردوسی شمالی ، روبه روی بانک صادرات ، تعمیرات تلویزیون سجاد – شماره تماس : ۵۲۳۳۳۷۰۶-۰۱۱
آقای اسکندری – نشانی : شهرستان جویبار ، خیابان امام ، روبه روی آموزش و پرورش ، خدمات آیوا – شماره تماس : ۴۲۵۴۵۵۴۷-۰۱۱ شماره فکس : ۴۲۵۳۲۱۲۹
آقای جعفری تبار – نشانی : شهرستان امیرکلا ، خیابان امام ، بعد از بانک صادرات ، شرکت خدمات پارس – شماره تماس : ۳۲۳۴۸۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۹۵-۳۲۳۴۵۰۰۱-۰۱۱ شماره فکس : ۳۲۳۴۵۰۹۵
آقای حسینیان – نشانی : شهرستان فریدونکنار ، خیابان امام خمینی ، جنب اداره برق ، موسسه الکترونیک سکام – شماره تماس : ۳۵۶۶۳۷۰۷-۰۱۱ شماره فکس :۳۵۶۶۳۷۰۷
آقای شاه منصوری – نشانی : تنکابن خ فردوسی شرقی مقابل پیتزاپاپیون صوت وتصویرارام – شماره تماس : ۵۴۲۲۱۲۳۰ – ۵۴۲۸۱۹۵۶-۰۱۱ شماره فکس : ۵۴۲۸۲۹۰۹
آقای صدری – نشانی : شهرستان گلوگاه ، خیابان ۱۵ خرداد ، تعمیرگاه صدری ، نمایندگی آیوا – شماره تماس : ۳۴۶۶۵۷۸۵-۰۱۱ شماره فکس : ۶۲۲۷۷۶۰
آقای علایی – نشانی : شهرستان محمودآباد ، خیابان بابلسر ، پاساژ شرکا ، تعمیرگاه صوتی و تصویری علایی – شماره تماس : ۴۴۷۴۴۲۳۵ -۴۴۷۴۷۶۸۱-۰۱۱ شماره فکس : ۴۴۷۴۹۶۸۱
آقای فلاحتی – نشانی : شهرستان ساری ، بلوار کشاورز ، جنب بانک رفاه ، بن بست هفتم ، خدمات صوتی و تصویری فلاحتی – شماره تماس : ۳۳۲۳۱۴۹۲-۰۱۱ شماره فکس : ۳۳۲۳۷۰۸۷
آقای قهرمانی – نشانی : شهرستان آمل ، خیابان امام رضا ، جنب رضوان – شماره تماس : ۴۳۲۳۶۴۰۶-۰۱۱ شماره فکس : ۴۳۲۴۴۷۵۳
آقای کاظمی – نشانی : شهرستان نکا ، خیابان انقلاب ، روبه روی درمانگاه ، پاساژ سلطانی ، خدمات فنی صوتی سیما – شماره تماس : ۳۴۷۲۲۴۴۶-۰۱۱ شماره فکس : ۳۴۷۲۶۴۴۶
آقای گنجی – نشانی : شهرستان بابل ، خیابان امام، سه راه سنگ پل ، پاساژ وحدت ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۳۳۴۳۰۴-۰۱۱ شماره فکس : ۳۲۳۴۳۷۸
آقای نادری – نشانی : شهرستان قائم شهر ، خیابان دکتر بهشتی ، نبش عدالت ۱۵ ، جنب آژانس سما ، خدمات پس از فروش مارشال – شماره تماس : ۴۲۲۲۷۴۱۲-۰۱۱ شماره فکس : ۴۲۲۲۹۴۴۰
آقای نریمان نژاد – نشانی : آمل، خیابان شیخ فضل الله نوری -بین ده متری اول و دوم -پاساژ ثانی-جنب مغازه مرشدپور – شماره تماس : ۴۴۲۶۹۵۶۸-۰۱۱ شماره فکس : ۴۴۲۶۹۵۶۸
آقای عزیزی – نشانی : رامسر- کتالم – ابتدای خیابان شهدا موسسه صوتی و تصویری عزیزی- شماره تماس : ۵۵۲۴۶۵۷۰-۰۱۱ شماره فکس : ۵۵۲۴۷۸۴۹
آقای عمادی- نشانی : سوادکوه – زیرآب- خیابان آزادی – جنب ایستگاه سواری قائم شهر- شماره تماس : ۴۲۴۵۴۹۴۱-۰۱۱ شماره فکس : ۴۲۴۵۴۹۴۱