نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب البرز

آقای مهدی محمدی – نشانی : استان کرج ، مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان افشار ، پلاک ۷۵ ، مهندسی صوت و تصویر مهدی – شماره تماس : ۳۳۳۰۷۷۲۴ ۰۲۶و ۰۲۶۳۳۳۶۰۷۲۴ شماره فکس :۳۳۳۰۵۶۰۴
آقای بیات – نشانی : استان کرج ، خیابان دکتر بهشتی (قزوین) ، روبه روی بیمارستان امام خمینی ، پاساژ جدی ، طبقه دوم – شماره تماس : ۳۲۲۴۷۸۹۴-۰۲۶ شماره فکس :۳۲۲۲۷۵۰۷
آقای محرابی – نشانی : کرج- خ دانشکده پاساژ دانشکده ط۳ پلاک ۷۸ تعمیرگاه مجاز مرکزی کرج – شماره تماس : ۳۲۲۱۴۶۸۰ – ۰۲۶ و ۳۲۲۱۴۶۸۱-۰۲۶ – شماره فکس :۳۲۲۳۸۵۷۸-۰۲۶

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای مهدی محمدی – نشانی : استان کرج ، مهرشهر ، بلوار ارم ، خیابان افشار ، پلاک ۷۵ ، مهندسی صوت و تصویر مهدی – شماره تماس : ۳۳۳۰۷۷۲۴ ۰۲۶و ۰۲۶۳۳۳۶۰۷۲۴ شماره فکس :۳۳۳۰۵۶۰۴
آقای بیات – نشانی : استان کرج ، خیابان دکتر بهشتی (قزوین) ، روبه روی بیمارستان امام خمینی ، پاساژ جدی ، طبقه دوم – شماره تماس : ۳۲۲۴۷۸۹۴-۰۲۶ شماره فکس :۳۲۲۲۷۵۰۷
آقای محرابی – نشانی : کرج- خ دانشکده پاساژ دانشکده ط۳ پلاک ۷۸ تعمیرگاه مجاز مرکزی کرج – شماره تماس : ۳۲۲۱۴۶۸۰ – ۰۲۶ و ۳۲۲۱۴۶۸۱-۰۲۶ – شماره فکس :۳۲۲۳۸۵۷۸-۰۲۶