نمایندگی خدمات پس از فروش آذربایجان غربی

نمایندگی ۱ :

آقای تیلکویی – نشانی : شهرستان بوکان ، کمربندی ، بلوار جمهوری اسلامی ، سه را بهداری اسلام آباد ، روبه روی آهن فروشی علیزاده ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۴۶۲۵۴۸۱۳, ۴۶۲۵۳۵۵۵-۰۴۴ شماره فکس :۴۶۲۵۴۸۱۳


نمایندگی ۲ :

آقای جامعی – نشانی : شهرستان ارومیه ، خیابان امام ، پاساژ کریستال ، سمت چپ (الکترونیک سید ) – شماره تماس : ۳۲۲۴۴۴۴۵-۰۴۴  شماره فکس :۳۲۲۴۴۴۴۵


نمایندگی ۳ :

آقای جوان پور – نشانی : شهرستان خوی ، خیابان انقلاب ، جنب بانک ملی مرکزی ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۶۴۴۷۳۷۴,۳۶۴۴۶۳۳۲-۰۴۴ شماره فکس :۳۶۴۴۴۱۳۲


نمایندگی ۴ :

آقای مرادی – نشانی : شهرستان مهاباد ، خیابان طالقانی شرقی ، کوچه حاج احمد، پاساژ افشاری ، خدمات فنی مهندسی سالار – شماره تماس : ۴۲۲۴۴۰۰۱-۰۴۴ شماره فکس :۴۲۲۳۰۲۸۲


نمایندگی ۵ :

آقای صمدی پور – نشانی : شهرستان نقده ، خیابان امام ، جنب اداره برق ، روبه روی بانک سپه دیجیتال ، الکترونیک صمدی پور  – شماره تماس : ۳۵۶۲۸۰۹۵, ۳۵۶۳۱۵۸۰ ، ۳۵۶۳۱۵۷۹-۰۴۴ شماره فکس :۳۵۶۲۶۴۴۱


نمایندگی ۶ :

آقای فریادی – نشانی : شهرستان سلماس ، تقاطع معلم و فردوسی ، معلم جنوبی ، خدمات صوتی و تصویری پرویز – شماره تماس : ۳۵۲۳۹۴۴۲-۰۴۴ شماره فکس :۳۵۲۴۹۷۸۵


نمایندگی ۷ :

آقای مرادی – نشانی : شهرستان ارومیه ، خیابان خیام شمالی ، جنب داروخانه قدس ، پاساژ نگین ، تعمیرگاه مرادی – شماره تماس :  ۳۲۷۷۱۱۵۸,۳۲۷۷۵۹۹۱,۳۲۲۳۰۰۱۸-۰۴۴ شماره فکس :۳۲۲۵۰۸۷۷


نمایندگی ۸ :

آقای مرادی  شعبه ۲ – نشانی : شهرستان ارومیه ،خیابان مجاهد یک ، روبروی گاراژ طلاتپه سابق ،  نمایندگی مرادی – شماره تماس :  ۳۲۷۷۵۹۹۱ , ۳۲۷۷۱۱۵۸-۰۴۴ شماره فکس : ۳۲۲۵۰۸۷۷


نمایندگی۹ :

آقای یوسف پور – نشانی : شهرستان خوی ، خیابان امام خمینی ، روبه روی کوچه حافظ ، نمایندگی JVC – شماره تماس : ۳۶۲۶۱۳۱۹-۰۴۴ شماره فکس :۳۶۲۶۶۰۹۰


نمایندگی ۱۰:

آقای داوری – نشانی : میاندوآب- خیابان ۱۷ شهریور – ابتدای کوچه طوماس – نمایندگی داوری- شماره تماس : ۴۵۲۴۸۴۶۱-۰۴۴ و ۴۵۳۳۱۹۴۰-۰۴۴


نمایندگی ۱۱:

آقای افتخاری- نشانی : خیابان ۱۷ شهریور-بالاتراز میدان قلم – جنب تعویض پلاک- شماره تماس : ۴۵۵۲۹۱۶۶-۰۴۴ و ۴۵۵۳۱۴۰۰-۰۴۴


نمایندگی ۱۲:

آقای حق شناس- نشانی : بوکان – بلوار کردستان – جنب بیمارستان قدیم – کوچه بیمه سلامت – خدمات صوتی و تصویری هیوا- شماره تماس : ۴۶۲۴۱۰۵۴-۰۴۴