نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب آذربایجان شرقی

آقای امینی – نشانی : شهرستان آذرشهر ، خیابان امام ، سه راه شهید غفاری ، مجتمع تجاری میلاد نور ، فاز ۲ ، پلاک ۲ – شماره تماس : ۳۴۲۲۶۹۷۵-۰۴۱ شماره فکس : ۳۴۲۲۴۶۷۶
آقای پرنور – نشانی : شهرستان سراب ، خیابان قدس ، پایین تر از کلینیک دکتر نظیری ، جنب گل فروشی گل یخی ، خدمات صوتی و تصویری بهروز ، پلاک ۱۷۵ – شماره تماس : ۴۳۲۲۱۹۹۶-۰۴۱ شماره فکس :۴۳۲۳۰۸۵۸
آقای تبدیلی – نشانی : شهرستان شبستر ، خیابان امام ، روبه روی خیابان شهریار ، پلاک ۲۰ ، هما الکترونیک – شماره تماس : ۴۲۴۲۴۸۶۸-۰۴۱ شماره فکس : ۴۲۴۲۱۸۴۸
آقای حسینی – نشانی : شهرستان مرند ، خیابان شریعتی ، نرسیده به امامزاده یالدوز ، پلاک ۳۹ – شماره تماس : ۴۲۲۵۵۳۰۵-۰۴۴ شماره فکس : ۴۲۲۵۳۴۰۰
آقای سقایی – نشانی : شهرستان عجبشیر ، جنب اداره آموزش و پرورش ، خدمات الکترونیک سقایی – شماره تماس : ۶۲۳۲۲۱۲ ,۳۷۶۲۶۷۱۵-۰۴۱ شماره فکس : ۳۷۶۲۴۰۸۰
آقای عیوض زاده – نشانی : شهرستان بناب ، خیابان باهنر ، روبه روی کارخانه صدیقی ، پاساژ رشیدی ، پلاک ۴ – شماره تماس :۳۷۷۲۹۴۶۲ ,۳۷۷۳۳۴۷۸ , ۳۷۷۳۰۴۹۶-۰۴۱ شماره فکس: ۳۷۷۴۰۷۱۷
آقای مقدمی – نشانی : شهرستان میانه ، خیابان ۲۲ بهمن ، صوتی و تصویری سولماز – شماره تماس : ۵۲۳۳۲۶۰۳-۰۴۱ شماره فکس : ۵۲۳۳۸۴۱۷
آقای ساعتی – نشانی : شهرستان تبریز ، سه راه امین ، پاساژ چهل ستون نو، طبقه دوم ، پلاک ۳۷- شماره تماس : ۳۵۵۵۵۳۶۱ , ۳۵۵۳۸۶۴۹ , ۳۵۵۷۳۸۱۴-۴۱ – شماره فکس : ۳۵۵۳۸۶۴۹
آقای ایرانی- نشانی :مراغه – شیخ تاج – داخل کوچه حسینیه حاج غفار – نمایندگی ایرانی- شماره تماس :۳۷۲۴۳۳۹۴-۴۱ – شماره فکس : ۳۷۲۴۰۰۶۲

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای افشار- شماره تماس :۰۹۳۸۵۹۲۸۸۵۵
آقای امینی – نشانی : شهرستان آذرشهر ، خیابان امام ، سه راه شهید غفاری ، مجتمع تجاری میلاد نور ، فاز ۲ ، پلاک ۲ – شماره تماس : ۳۴۲۲۶۹۷۵-۰۴۱ شماره فکس : ۳۴۲۲۴۶۷۶
آقای پرنور – نشانی : شهرستان سراب ، خیابان قدس ، پایین تر از کلینیک دکتر نظیری ، جنب گل فروشی گل یخی ، خدمات صوتی و تصویری بهروز ، پلاک ۱۷۵ – شماره تماس : ۴۳۲۲۱۹۹۶-۰۴۱ شماره فکس :۴۳۲۳۰۸۵۸
آقای تبدیلی – نشانی : شهرستان شبستر ، خیابان امام ، روبه روی خیابان شهریار ، پلاک ۲۰ ، هما الکترونیک – شماره تماس : ۴۲۴۲۴۸۶۸-۰۴۱ شماره فکس : ۴۲۴۲۱۸۴۸
آقای حسینی – نشانی : شهرستان مرند ، خیابان شریعتی ، نرسیده به امامزاده یالدوز ، پلاک ۳۹ – شماره تماس : ۴۲۲۵۵۳۰۵-۰۴۴ شماره فکس : ۴۲۲۵۳۴۰۰
آقای سقایی – نشانی : شهرستان عجبشیر ، جنب اداره آموزش و پرورش ، خدمات الکترونیک سقایی – شماره تماس : ۶۲۳۲۲۱۲ ,۳۷۶۲۶۷۱۵-۰۴۱ شماره فکس : ۳۷۶۲۴۰۸۰
آقای عیوض زاده – نشانی : شهرستان بناب ، خیابان باهنر ، روبه روی کارخانه صدیقی ، پاساژ رشیدی ، پلاک ۴ – شماره تماس :۳۷۷۲۹۴۶۲ ,۳۷۷۳۳۴۷۸ , ۳۷۷۳۰۴۹۶-۰۴۱ شماره فکس: ۳۷۷۴۰۷۱۷
آقای مقدمی – نشانی : شهرستان میانه ، خیابان ۲۲ بهمن ، صوتی و تصویری سولماز – شماره تماس : ۵۲۳۳۲۶۰۳-۰۴۱ شماره فکس : ۵۲۳۳۸۴۱۷
آقای ایرانی- نشانی :مراغه – شیخ تاج – داخل کوچه حسینیه حاج غفار – نمایندگی ایرانی- شماره تماس :۳۷۲۴۳۳۹۴-۴۱ – شماره فکس : ۳۷۲۴۰۰۶۲