نمایندگی خدمات پس از فروش آذربایجان شرقی

نمایندگی ۱ :

آقای امینی – نشانی : شهرستان آذرشهر ، خیابان امام ، سه راه شهید غفاری ، مجتمع تجاری میلاد نور ، فاز ۲ ، پلاک ۲ – شماره تماس : ۳۴۲۲۶۹۷۵-۰۴۱ شماره فکس : ۳۴۲۲۴۶۷۶


نمایندگی ۲ :

آقای پرنور – نشانی : شهرستان سراب ، خیابان قدس ، پایین تر از کلینیک دکتر نظیری ، جنب گل فروشی گل یخی ، خدمات صوتی و تصویری بهروز ، پلاک ۱۷۵ –  شماره تماس : ۴۳۲۲۱۹۹۶-۰۴۱  شماره فکس :۴۳۲۳۰۸۵۸


نمایندگی ۳ :

آقای تبدیلی – نشانی : شهرستان شبستر ، خیابان امام ، روبه روی خیابان شهریار ، پلاک ۲۰ ، هما الکترونیک – شماره تماس : ۴۲۴۲۴۸۶۸-۰۴۱  شماره فکس : ۴۲۴۲۱۸۴۸


نمایندگی ۴ :

آقای حسینی – نشانی : شهرستان مرند ، خیابان شریعتی ، نرسیده به امامزاده یالدوز ، پلاک ۳۹ – شماره تماس : ۴۲۲۵۵۳۰۵-۰۴۴   شماره فکس : ۴۲۲۵۳۴۰۰


نمایندگی ۵ :

آقای سقایی – نشانی : شهرستان عجبشیر ، جنب اداره آموزش و پرورش ، خدمات الکترونیک سقایی – شماره تماس : ۶۲۳۲۲۱۲ ,۳۷۶۲۶۷۱۵-۰۴۱    شماره فکس :  ۳۷۶۲۴۰۸۰


نمایندگی ۶ :

آقای عیوض زاده – نشانی : شهرستان بناب ، خیابان باهنر ، روبه روی کارخانه صدیقی ، پاساژ رشیدی ، پلاک ۴ – شماره تماس :۳۷۷۲۹۴۶۲ ,۳۷۷۳۳۴۷۸ , ۳۷۷۳۰۴۹۶-۰۴۱ شماره فکس: ۳۷۷۴۰۷۱۷


نمایندگی ۷ :

آقای مقدمی – نشانی : شهرستان میانه ، خیابان ۲۲ بهمن ، صوتی و تصویری سولماز – شماره تماس : ۵۲۳۳۲۶۰۳-۰۴۱ شماره فکس : ۵۲۳۳۸۴۱۷


نمایندگی ۸ :

آقای ساعتی – نشانی : شهرستان تبریز ، سه راه امین ، پاساژ چهل ستون نو، طبقه دوم ، پلاک ۳۷- شماره تماس : ۳۵۵۵۵۳۶۱ , ۳۵۵۳۸۶۴۹ , ۳۵۵۷۳۸۱۴-۴۱ – شماره فکس : ۳۵۵۳۸۶۴۹


نمایندگی ۹ :

آقای ایرانی- نشانی :مراغه – شیخ تاج – داخل کوچه حسینیه حاج غفار – نمایندگی ایرانی- شماره تماس :۳۷۲۴۳۳۹۴-۴۱ – شماره فکس : ۳۷۲۴۰۰۶۲


نمایندگی نصب تلویزیون (این مرکز ارائه خدمات پس از فروش ندارد):

آقای افشار- شماره تماس :۰۹۳۸۵۹۲۸۸۵۵