نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب چهارمحال و بختیاری

آقای پناهی – نشانی : شهرستان شهرکرد ، بلوار دکتر شریعتی ، روبه روی بانک صادرات خدمات الکترونیک کاسپین – شماره تماس : ۳۳۳۴۴۲۲۲-۰۳۸ شماره فکس : ۳۳۳۴۴۲۲۲
آقای جعفریان – نشانی : شهرستان شهرکرد ، خیابان مولوی شرقی ، نبش کوچه ۳۴ – شماره تماس : ۳۳۳۳۰۹۷۹-۰۳۸

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای پناهی – نشانی : شهرستان شهرکرد ، بلوار دکتر شریعتی ، روبه روی بانک صادرات خدمات الکترونیک کاسپین – شماره تماس : ۳۳۳۴۴۲۲۲-۰۳۸ شماره فکس : ۳۳۳۴۴۲۲۲
آقای جعفریان – نشانی : شهرستان شهرکرد ، خیابان مولوی شرقی ، نبش کوچه ۳۴ – شماره تماس : ۳۳۳۳۰۹۷۹-۰۳۸