نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب فارس

آقای آیینه دار – نشانی : شهرستان داراب ، خیابان بهار آزادی ، تعمیرگاه رادیو و تلویزیون آیینه دار – شماره تماس : ۵۲۵۲۸۶۹۱-۰۷۱ شماره فکس :۵۳۵۲۷۱۵۵
آقای قربانی – نشانی : شهرستان فسا ، میدان پلیس ، بالاتر از پاساژ گلخندان ، جنب فروشگاه شهر و روستا ، تعمیرگاه صوت و تصویر سنترال سرویس – شماره تماس : ۵۳۳۱۱۲۹۹-۰۷۱
آقای نصرالهی – نشانی : شهرستان شیراز ، خیابان اصلاح نژاد ، خیابان ۱۲ متری اصغری ، نبش حقیقت ، پلاک ۱۳۱ – شماره تماس : ۳۸۳۰۸۴۸۳-۰۷۱ شماره فکس :۳۸۲۰۱۶۲۴
آقای رشیدی – نشانی : شهرستان شیراز ، چهارراه مشیر ، اول خیابان قانی کهنه ، پاساژ بهار ، طبقه سوم – شماره تماس : ۳۲۳۵۹۶۶۲ – ۳۲۳۴۳۸۸۰-۰۷۱
آقای نعمت الهی – نشانی : شهرستان آباده ، خیابان عاشورا ، روبه روی اداره بیمه تامین اجتماعی ، نمایندگی آیوا – شماره تماس : ۴۴۳۳۸۲۸۱-۰۷۱ شماره فکس :۴۴۳۳۸۲۸۱

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای آیینه دار – نشانی : شهرستان داراب ، خیابان بهار آزادی ، تعمیرگاه رادیو و تلویزیون آیینه دار – شماره تماس : ۵۲۵۲۸۶۹۱-۰۷۱ شماره فکس :۵۳۵۲۷۱۵۵
آقای قربانی – نشانی : شهرستان فسا ، میدان پلیس ، بالاتر از پاساژ گلخندان ، جنب فروشگاه شهر و روستا ، تعمیرگاه صوت و تصویر سنترال سرویس – شماره تماس : ۵۳۳۱۱۲۹۹-۰۷۱
در حال حاضر، در شهر شیراز نمایندگی نصب وجود ندارد.
آقای نعمت الهی – نشانی : شهرستان آباده ، خیابان عاشورا ، روبه روی اداره بیمه تامین اجتماعی ، نمایندگی آیوا – شماره تماس : ۴۴۳۳۸۲۸۱-۰۷۱ شماره فکس :۴۴۳۳۸۲۸۱