نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب گیلان

آقای احمدی – نشانی : رشت-خیابان سعدی-روبروی خانه سامسونگ-نبش بن بست میخچی-مجتمع میخک-طبقه ۲- واحد۵
شماره تماس : ۳۴۲۲۰(۲۴ ساعته) – فکس : ۳۴۲۲۰
آقای اخوان – نشانی : شهرستان لنگرود ، خیابان شهید بهشتی ، پاساژ اسلام ، پشت داروخانه سینا – شماره تماس : ۴۲۵۲۳۲۴۶-۰۱۳ شماره فکس :۴۲۵۵۳۲۴۶ – ۴۲۵۴۴۲۳۶
آقای پورعینی – نشانی : شهرستان تالش ، خیابان خرمشهر ، ساختمان پورعینی – شماره تماس : ۴۴۲۲۰۳۰۲-۰۱۳
آقای رسولی – نشانی : شهرستان صومعه سرا ، ابتدای خیابان جعفری ، پلاک ۲۳ – شماره تماس : ۴۴۳۲۴۲۳۱-۰۱۳ شماره فکس :۴۴۳۲۴۲۳۱
آقای زین العابدین پور – نشانی : شهرستان رشت ، خیابان سعدی ، روبه روی بانک ملت ، جنب مبل مسعود – شماره تماس :۳۳۲۳۰۱۵۷ , ۳۳۲۲۹۰۱۰-۰۱۳ شماره فکس :۳۳۲۲۹۰۱۰
آقای صداقت – نشانی : شهرستان بندر انزلی ، خیابان مطهری،نبش کوچه عابدی جنب تابلو سازی مرصادی- شماره تماس :۴۴۵۴۷۵۳۴-۰۱۳ شماره فکس :۴۴۵۴۸۴۵۹
آقای چگینی – نشانی : شهرستان لوشان ، خیابان امام خمینی ، جنب پل فلزی ، جلوتر از تالار ، آریا الکترونیک لرستان – شماره تماس :۳۴۶۰۲۰۷۷-۰۱۳ شماره فکس : ۳۴۶۰۲۰۷۷
قای جوادی- نشانی :رضوانشهر-سردارجنگل-نرسیده به میدان قدیر سمت راست تعمیرات جوادی – کدپستی:(۴۳۸۴۱۵۸۵۵۵) -شماره تماس : ۴۴۶۲۱۲۳۷ -۰۱۳
آقای پور رمضانی- نشانی :شهرستان لوندویل-ابتدای خیابان آبشار – کوچه نوع خواه – خدمات صوتی و تصویری آریا -شماره تماس : ۴۴۸۶۰۵۸۹-۰۱۳ شماره فکس: ۴۴۸۶۰۵۸۹-۰۱۳
آقای مسیح پور- رودسر-خیابان امام خمینی-خیابان نژاد کریم -پلاک ۱۱- تعمیرگاه پالس دیجیتال -شماره تماس : ۴۲۶۲۷۸۴۴-۰۱۳ شماره فکس: ۴۲۶۲۰۵۸۶-۰۱۳

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای احمدی – نشانی : رشت-خیابان سعدی-روبروی خانه سامسونگ-نبش بن بست میخچی-مجتمع میخک-طبقه ۲- واحد۵
شماره تماس : ۳۴۲۲۰(۲۴ ساعته) – فکس : ۳۴۲۲۰
آقای اخوان – نشانی : شهرستان لنگرود ، خیابان شهید بهشتی ، پاساژ اسلام ، پشت داروخانه سینا – شماره تماس : ۴۲۵۲۳۲۴۶-۰۱۳ شماره فکس :۴۲۵۵۳۲۴۶ – ۴۲۵۴۴۲۳۶
آقای پورعینی – نشانی : شهرستان تالش ، خیابان خرمشهر ، ساختمان پورعینی – شماره تماس : ۴۴۲۲۰۳۰۲-۰۱۳
آقای رسولی – نشانی : شهرستان صومعه سرا ، ابتدای خیابان جعفری ، پلاک ۲۳ – شماره تماس : ۴۴۳۲۴۲۳۱-۰۱۳ شماره فکس :۴۴۳۲۴۲۳۱
آقای زین العابدین پور – نشانی : شهرستان رشت ، خیابان سعدی ، روبه روی بانک ملت ، جنب مبل مسعود – شماره تماس :۳۳۲۳۰۱۵۷ , ۳۳۲۲۹۰۱۰-۰۱۳ شماره فکس :۳۳۲۲۹۰۱۰
آقای صداقت – نشانی : شهرستان بندر انزلی ، خیابان مطهری،نبش کوچه عابدی جنب تابلو سازی مرصادی- شماره تماس :۴۴۵۴۷۵۳۴-۰۱۳ شماره فکس :۴۴۵۴۸۴۵۹
آقای چگینی – نشانی : شهرستان لوشان ، خیابان امام خمینی ، جنب پل فلزی ، جلوتر از تالار ، آریا الکترونیک لرستان – شماره تماس :۳۴۶۰۲۰۷۷-۰۱۳ شماره فکس : ۳۴۶۰۲۰۷۷
آقای جوادی- نشانی :رضوانشهر-سردارجنگل-نرسیده به میدان قدیر سمت راست تعمیرات جوادی – کدپستی:(۴۳۸۴۱۵۸۵۵۵) -شماره تماس : ۴۴۶۲۱۲۳۷ -۰۱۳
آقای پور رمضانی- نشانی :شهرستان لوندویل-ابتدای خیابان آبشار – کوچه نوع خواه – خدمات صوتی و تصویری آریا -شماره تماس : ۴۴۸۶۰۵۸۹-۰۱۳ شماره فکس: ۴۴۸۶۰۵۸۹-۰۱۳
آقای مسیح پور- رودسر-خیابان امام خمینی-خیابان نژاد کریم -پلاک ۱۱- تعمیرگاه پالس دیجیتال -شماره تماس : ۴۲۶۲۷۸۴۴-۰۱۳ شماره فکس: ۴۲۶۲۰۵۸۶-۰۱۳