نمایندگی خدمات پس از فروش گیلان

نمایندگی ۱ :

آقای احمدی – نشانی : شهرستان رشت ، خیابان سعدی ، پیچ سعدی ، روبه روی دانشگاه پیام نور ( نوسازی مدارس) ، مرکز خدمات الکترونیک پردازان امیر

شماره تماس :  ۳۴۲۲۰(۲۴ ساعته) – فکس : ۳۴۲۲۰


نمایندگی ۲ :

آقای اخوان – نشانی : شهرستان لنگرود ، خیابان شهید بهشتی ، پاساژ اسلام ، پشت داروخانه سینا – شماره تماس : ۴۲۵۲۳۲۴۶-۰۱۳ شماره فکس :۴۲۵۵۳۲۴۶ – ۴۲۵۴۴۲۳۶


نمایندگی ۳ :

آقای پورعینی – نشانی : شهرستان تالش ، خیابان خرمشهر ، ساختمان پورعینی – شماره تماس : ۴۴۲۲۰۳۰۲-۰۱۳


نمایندگی ۴ :

آقای رسولی – نشانی : شهرستان صومعه سرا ، ابتدای خیابان جعفری ، پلاک ۲۳ – شماره تماس : ۴۴۳۲۴۲۳۱-۰۱۳  شماره فکس :۴۴۳۲۴۲۳۱


نمایندگی ۵ :

آقای زین العابدین پور – نشانی : شهرستان رشت ، خیابان سعدی ، روبه روی بانک ملت ، جنب مبل مسعود – شماره تماس :۳۳۲۳۰۱۵۷ , ۳۳۲۲۹۰۱۰-۰۱۳ شماره فکس :۳۳۲۲۹۰۱۰


نمایندگی ۶ :

آقای صداقت – نشانی : شهرستان بندر انزلی ، خیابان مطهری،نبش کوچه عابدی جنب تابلو سازی مرصادی- شماره تماس :۴۴۵۴۷۵۳۴-۰۱۳ شماره فکس :۴۴۵۴۸۴۵۹


نمایندگی۷ :

آقای چگینی – نشانی : شهرستان لوشان ، خیابان امام خمینی ، جنب پل فلزی ، جلوتر از تالار ،  آریا الکترونیک لرستان  – شماره تماس :۳۴۶۰۲۰۷۷-۰۱۳ شماره فکس : ۳۴۶۰۲۰۷۷


نمایندگی ۸ :

آقای جوادی- نشانی :رضوانشهر-سردارجنگل-نرسیده به میدان قدیر سمت راست  تعمیرات  جوادی – کدپستی:(۴۳۸۴۱۵۸۵۵۵) -شماره تماس : ۴۴۶۲۱۲۳۷ -۰۱۳


نمایندگی ۹ :

آقای پور رمضانی- نشانی :شهرستان لوندویل-ابتدای خیابان آبشار – کوچه نوع خواه – خدمات صوتی و تصویری آریا -شماره تماس : ۴۴۸۶۰۵۸۹-۰۱۳ شماره فکس: ۴۴۸۶۰۵۸۹-۰۱۳


نمایندگی ۱۰ :

آقای مسیح پور- رودسر-خیابان امام خمینی-خیابان نژاد کریم -پلاک ۱۱- تعمیرگاه پالس دیجیتال -شماره تماس : ۴۲۶۲۷۸۴۴-۰۱۳ شماره فکس: ۴۲۶۲۰۵۸۶-۰۱۳