نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب در همدان

آقای ابتیاع – نشانی : همدان ، میدان امام خمینی ، اول خیابان تختی ، روبه روی مخابرات ، خدمات فنی منصور- شماره تماس : ۳۲۵۲۳۹۲۹-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۵۲۳۹۹۰
آقای بیگدلو – نشانی : شهرستان کبودرآهنگ ، خیابان رجایی ، خدمات تلویزیون عباس – شماره تماس : ۳۵۲۲۶۸۰۳-۰۸۱ شماره فکس : ۳۵۲۲۶۸۰۳
آقای خزایی – نشانی : شهرستان نهاوند ، خیابان آزادگان ، روبه روی بانک صادرات ، خدمات الکترونیک پژواک – شماره تماس : ۳۳۲۳۲۵۵۱ , ۳۳۲۳۱۸۴۷-۰۸۱
آقای رحیمی – نشانی : همدان ، فلکه مفتح ، روبه روی شهرداری منطقه ۳ ، جنب نانوایی ، فروشگاه الکتروبل ، پلاک ۴- شماره تماس : ۳۲۵۱۰۳۰۷-۰۸۱
آقای فرهادی – نشانی : شهرستان اسدآباد ، خیابان ۱۵ خرداد ، صوتی و تصویری فرهادی – شماره تماس : ۳۳۱۲۵۹۴۶-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۴۵۶۸۴ – ۶۲۲۲۶۲۶
آقای میجانی – نشانی : شهرستان تویسرکان ، خیابان شهید باهنر ، روبه روی بانک رفاه ، پاساژ قربان بیات – شماره تماس : ۳۴۹۲۷۱۵۲-۰۸۱ شماره فکس : ۴۲۲۰۵۲۹-۴۲۲۴۰۲۵
آقای نیک اندام – نشانی : شهرستان ملایر ، بلوار انصارالمهدی ، جنب بانک رفاه کارگران مرکزی ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۲۲۱۲۱۰ – ۳۲۲۲۳۸۱۰-۰۸۱ شماره فکس : ۲۲۲۱۲۱۰
آقای فلاحیان – نشانی : شهرستان همدان ، خیابان شهدا ، بلوار حکمتانه ، جنب سازمان بهسازی و نوسازی استان همدان ، خدمات فنی مهندسی حکمتانه – شماره تماس : ۳۲۶۶۸۵۲۶-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۶۶۸۵۲۶
آقای مهرجو- نشانی :رزن – سه راهی دمق-بلوار آیت الله معصومی – جنب قنادی حاجیان – شماره تماس : ۳۶۲۲۲۲۶۸-۰۸۱

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید .در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای ابتیاع – نشانی : همدان ، میدان امام خمینی ، اول خیابان تختی ، روبه روی مخابرات ، خدمات فنی منصور-– شماره تماس : ۳۲۵۲۳۹۲۹-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۵۲۳۹۹۰
آقای بیگدلو – نشانی : شهرستان کبودرآهنگ ، خیابان رجایی ، خدمات تلویزیون عباس – شماره تماس : ۳۵۲۲۶۸۰۳-۰۸۱ شماره فکس : ۳۵۲۲۶۸۰۳
آقای خزایی – نشانی : شهرستان نهاوند ، خیابان آزادگان ، روبه روی بانک صادرات ، خدمات الکترونیک پژواک – شماره تماس : ۳۳۲۳۲۵۵۱ , ۳۳۲۳۱۸۴۷-۰۸۱
آقای رحیمی – نشانی : همدان ، فلکه مفتح ، روبه روی شهرداری منطقه ۳ ، جنب نانوایی ، فروشگاه الکتروبل ، پلاک ۴- شماره تماس : ۳۲۵۱۰۳۰۷-۰۸۱
آقای فرهادی – نشانی : شهرستان اسدآباد ، خیابان ۱۵ خرداد ، صوتی و تصویری فرهادی – شماره تماس : ۳۳۱۲۵۹۴۶-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۴۵۶۸۴ – ۶۲۲۲۶۲۶
آقای میجانی – نشانی : شهرستان تویسرکان ، خیابان شهید باهنر ، روبه روی بانک رفاه ، پاساژ قربان بیات – شماره تماس : ۳۴۹۲۷۱۵۲-۰۸۱ شماره فکس : ۴۲۲۰۵۲۹-۴۲۲۴۰۲۵
آقای نیک اندام – نشانی : شهرستان ملایر ، بلوار انصارالمهدی ، جنب بانک رفاه کارگران مرکزی ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۲۲۱۲۱۰ – ۳۲۲۲۳۸۱۰-۰۸۱ شماره فکس : ۲۲۲۱۲۱۰
نمایندگی ۸ :
آقای فلاحیان – نشانی : شهرستان همدان ، خیابان شهدا ، بلوار حکمتانه ، جنب سازمان بهسازی و نوسازی استان همدان ، خدمات فنی مهندسی حکمتانه – شماره تماس : ۳۲۶۶۸۵۲۶-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۶۶۸۵۲۶
آقای مهرجو- نشانی :رزن – سه راهی دمق-بلوار آیت الله معصومی – جنب قنادی حاجیان – شماره تماس : ۳۶۲۲۲۲۶۸-۰۸۱