نمایندگی خدمات پس از فروش همدان

نمایندگی ۱ :

آقای ابتیاع – نشانی : همدان ، میدان امام خمینی ، اول خیابان تختی ، روبه روی مخابرات ، خدمات فنی منصور – شماره تماس : ۳۲۵۲۳۹۲۹-۰۸۱  شماره فکس : ۳۲۵۲۳۹۹۰


نمایندگی ۲ :

آقای بیگدلو – نشانی : شهرستان کبودرآهنگ ، خیابان رجایی ، خدمات تلویزیون عباس – شماره تماس : ۳۵۲۲۶۸۰۳-۰۸۱  شماره فکس : ۳۵۲۲۶۸۰۳


نمایندگی ۳ :

آقای خزایی – نشانی : شهرستان نهاوند ، خیابان آزادگان ، روبه روی بانک صادرات ، خدمات الکترونیک پژواک – شماره تماس : ۳۳۲۳۲۵۵۱ , ۳۳۲۳۱۸۴۷-۰۸۱


نمایندگی ۴ :

آقای رحیمی – نشانی : همدان ، فلکه مفتح ، روبه روی شهرداری منطقه ۳ ، جنب نانوایی ، فروشگاه الکتروبل ، پلاک ۴- شماره تماس : ۳۲۵۱۰۳۰۷-۰۸۱


نمایندگی ۵ :

آقای فرهادی – نشانی : شهرستان اسدآباد ، خیابان ۱۵ خرداد ، صوتی و تصویری فرهادی – شماره تماس : ۳۳۱۲۵۹۴۶-۰۸۱  شماره فکس : ۳۲۴۵۶۸۴ – ۶۲۲۲۶۲۶


نمایندگی ۶ :

آقای میجانی – نشانی : شهرستان تویسرکان ، خیابان شهید باهنر ، روبه روی بانک رفاه ، پاساژ قربان بیات – شماره تماس : ۳۴۹۲۷۱۵۲-۰۸۱  شماره فکس : ۴۲۲۰۵۲۹-۴۲۲۴۰۲۵


نمایندگی ۷ :

آقای نیک اندام – نشانی : شهرستان ملایر ، بلوار انصارالمهدی ، جنب بانک رفاه کارگران مرکزی ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۲۲۱۲۱۰ – ۳۲۲۲۳۸۱۰-۰۸۱ شماره فکس : ۲۲۲۱۲۱۰


نمایندگی ۸ :

آقای فلاحیان – نشانی : شهرستان همدان ، خیابان شهدا ، بلوار حکمتانه ، جنب سازمان بهسازی و نوسازی استان همدان ، خدمات فنی مهندسی حکمتانه – شماره تماس : ۳۲۶۶۸۵۲۶-۰۸۱ شماره فکس : ۳۲۶۶۸۵۲۶


نمایندگی ۹ :

آقای مهرجو- نشانی :رزن – سه راهی دمق-بلوار آیت الله معصومی – جنب قنادی حاجیان – شماره تماس : ۳۶۲۲۲۲۶۸-۰۸۱