نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب ایلام

آقای هجرانی – نشانی : ایلام ، خیابان آیت الله حیدری ، کوی جنب استادیوم ورزشی تختی ، والفجر ۲ ، انتهای کوچه سمت راست – شماره تماس : ۳۳۳۴۶۳۷۸ ,۳۳۳۵۱۰۲۱ ,۳۳۳۳۸۴۷۳ -۰۸۴ شماره فکس :۳۳۳۴۲۰۶۰

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای هجرانی – نشانی : ایلام ، خیابان آیت الله حیدری ، کوی جنب استادیوم ورزشی تختی ، والفجر ۲ ، انتهای کوچه سمت راست – شماره تماس : ۳۳۳۴۶۳۷۸ ,۳۳۳۵۱۰۲۱ ,۳۳۳۳۸۴۷۳ -۰۸۴ شماره فکس :۳۳۳۴۲۰۶۰