نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب کرمانشاه

آقای صفری – نشانی : شهرستان صحنه ، خیابان شهید رستمی ، جنب کفش ملی ، صوتی صفری – شماره تماس : ۴۸۳۳۰۳۷۲-۰۸۳ شماره فکس :۴۸۳۳۰۳۷۲
آقای کاملی – نشانی : کرمانشاه ، میدان آزادی ، خیابان کاشی کاری ، گاراژ زهتابان ، تعمیرگاه مرکزی صوت و تصویری – شماره تماس : ۳۸۲۲۸۸۶۵-۰۸۳ شماره فکس : ۳۸۲۲۸۸۶۵
آقای شهسواری- نشانی : کرمانشاه ، روانسر – خیابان اصلی – بین بانک ملت و تجارت -صوتی و تصویری شهسواری – شماره تماس : ۴۶۵۲۸۶۹۵-۰۸۳

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای صفری – نشانی : شهرستان صحنه ، خیابان شهید رستمی ، جنب کفش ملی ، صوتی صفری – شماره تماس : ۴۸۳۳۰۳۷۲-۰۸۳ شماره فکس :۴۸۳۳۰۳۷۲
آقای کاملی – نشانی : کرمانشاه ، میدان آزادی ، خیابان کاشی کاری ، گاراژ زهتابان ، تعمیرگاه مرکزی صوت و تصویری – شماره تماس : ۳۸۲۲۸۸۶۵-۰۸۳ شماره فکس : ۳۸۲۲۸۸۶۵
آقای شهسواری- نشانی : کرمانشاه ، روانسر – خیابان اصلی – بین بانک ملت و تجارت -صوتی و تصویری شهسواری – شماره تماس : ۴۶۵۲۸۶۹۵-۰۸۳