نمایندگی خدمات پس از فروش کرمانشاه

نمایندگی ۱ :

آقای صفری – نشانی : شهرستان صحنه ، خیابان شهید رستمی ، جنب کفش ملی ، صوتی صفری – شماره تماس : ۴۸۳۳۰۳۷۲-۰۸۳ شماره فکس :۴۸۳۳۰۳۷۲


نمایندگی ۲ :

آقای کاملی – نشانی : کرمانشاه ، میدان آزادی ، خیابان کاشی کاری ، گاراژ زهتابان ، تعمیرگاه مرکزی صوت و تصویری – شماره تماس : ۳۸۲۲۸۸۶۵-۰۸۳  شماره فکس :  ۳۸۲۲۸۸۶۵


نمایندگی ۳ :

آقای یوسفی – نشانی : اسلام آباد غرب-خیابان شهرستانی-بر جنوبی-پلاک ۱۰۴ و ۱۰۶ – تعمیرگاه یوسفی-کدپستی۶۷۶۱۷۶۳۴۸۹ – شماره تماس : ۴۵۲۲۳۹۴۹-۰۸۳