نمایندگی خدمات پس از فروش کرمانشاه

نمایندگی ۱ :

آقای صفری – نشانی : شهرستان صحنه ، خیابان شهید رستمی ، جنب کفش ملی ، صوتی صفری – شماره تماس : ۴۸۳۳۰۳۷۲-۰۸۳ شماره فکس :۴۸۳۳۰۳۷۲


نمایندگی ۳ :

آقای کاملی – نشانی : کرمانشاه ، میدان آزادی ، خیابان کاشی کاری ، گاراژ زهتابان ، تعمیرگاه مرکزی صوت و تصویری – شماره تماس : ۳۸۲۲۸۸۶۵-۰۸۳  شماره فکس :  ۳۸۲۲۸۸۶۵


نمایندگی ۲ :

آقای شهسواری- نشانی : کرمانشاه ، روانسر – خیابان اصلی – بین بانک ملت و تجارت -صوتی و تصویری شهسواری – شماره تماس : ۴۶۵۲۸۶۹۵-۰۸۳