نمایندگی خدمات پس از فروش و نصب خراسان جنوبی

آقای کریمی – بیرجند – سجادشهر – نبش امامت – شماره تماس : ۳۲۴۲۱۹۷۰-۰۵۶
آقای اسماعیلی – بیرجند – داخل شهدای ۴ – طبقه سوم واحد ۹ – شماره تماس : ۳۲۲۱۱۰۹۱-۰۵۶ – فکس :۳۲۲۱۳۰۹۱-۰۵۶

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید .در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای اسماعیلی – بیرجند – داخل شهدای ۴ – طبقه سوم واحد ۹ – شماره تماس : ۳۲۲۱۱۰۹۱-۰۵۶ – فکس :۳۲۲۱۳۰۹۱-۰۵۶
آقای کریمی – بیرجند – سجادشهر – نبش امامت – شماره تماس : ۳۲۴۲۱۹۷۰-۰۵۶