نمایندگی خدمات پس از فروش خراسان رضوی

نمایندگی ۱ :

آقای شاطی زاده – نشانی : شهرستان کاشمر ، خیابان امام خمینی ، پاساژ سجاد ، انتهای طبقه همکف – شماره تماس : ۵۵۲۴۹۷۰۰-۰۵۱ شماره فکس :۵۵۲۴۹۷۰۰


نمایندگی ۲ :

آقای بلقان آبادی – نشانی : شهرستان نیشابور ، روبه روی میراث فرهنگی ، پاساژ ناصری ، خدمات الکترونیک سعید – شماره تماس : ۴۲۲۴۶۹۰۶-۰۵۱ شماره فکس :۲۲۴۶۹۰۶


نمایندگی ۳ :

آقای بهار – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان سعدی ، مقابل سعدی ۴ پ سعدی ، طبقه ی منهای ۱ – شماره تماس : ۲۲۸۴۰۲۰-۰۵۱۱ شماره فکس :۲۲۱۱۰۶۷


نمایندگی ۴ :

آقای جعفرثانی – نشانی : شهرستان گناباد ، خیابان امام ، میدان آزادگان ، نبش شهدای ۴ ، پلاک ۳۲ – شماره تماس : ۵۷۲۵۸۱۴۱-۰۵۱  شماره فکس :۵۷۲۵۸۱۴۰


نمایندگی ۵ :

آقای علمی – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان سعدی ، روبه روی پاساژ مهناز ، طبقه بالا ، نمایندگی اطلس سانیو- شماره تماس : ۳۲۲۱۹۹۳۷-۰۵۱ شماره فکس : ۳۲۲۱۹۹۳۷


نمایندگی ۶ :

آقای رباطی – نشانی : شهرستان نیشابور ، چهارراه دارایی ، خیابان امیرکبیر ، نبش امیرکبیر۳ ، موسسه خدمات مهندسی عصر جدید دیجیتال – شماره تماس :  ۴۳۳۳۴۰۹۰ , ۴۳۳۳۹۹۵۰-۰۵۱

شماره فکس :۴۳۳۳۴۰۹۰


نمایندگی ۷ :

آقای رفیعا – نشانی : شهرستان فریمان ، خیابان امام خمینی ، چهارراه مخابرات ، تعمیرگاه مجاز صوتی و تصویری رفیعا- شماره تماس : ۳۴۶۲۰۲۶۶-۰۵۱


نمایندگی ۸ :

آقای شورشی – نشانی : شهرستان کاشمر ، خیابان قائم مقام ، نبش نیازمند۴ – شماره تماس : ۵۵۲۴۸۹۹۹ , ۵۵۲۲۳۵۵۳-۰۵۱ شماره فکس :۸۲۴۴۱۹۳


نمایندگی ۹:

آقای نوری – نشانی : شهرستان بردسکن ، خیابان امام خمینی ، پایین تر از چهارراه فجر ، خدمات پارس – شماره تماس : ۵۵۴۲۴۰۱۶-۵۱ – شماره فکس :۷۲۲۵۰۱۶


نمایندگی ۱۰:

آقای راد – نشانی : شهرستان مشهد ، خیابان احمدآباد ، بعد از خیابان بهشت ، مجتمع کامپیوتر و موبایل مشهد ، طیقه سوم ، واحد ۷ ، تعمیرات شاتل – شماره تماس : ۳۸۴۴۴۲۶۸-۰۵۱  شماره فکس : ۳۸۴۴۴۲۶۸


نمایندگی ۱۱ :

آقای ایل بیگی – نشانی : شهرستان تربت حیدریه ، خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی ۲ ، تعمیرگاه ایل بیگی – شماره تماس : ۵۲۲۳۹۲۱۵-۰۵۱ شماره فکس :۵۲۲۳۹۲۱۵


نمایندگی ۱۲ :

آقای ایلدرآبادی- نشانی : مشهد – خیابان آیت الله عبادی – نبش عبادی ۹۴ – پلاک ۱ – شماره تماس : ۳۷۳۳۵۵۸۶-۳۷۳۳۵۵۸۴-۰۵۱


نمایندگی ۱۳ :

آقای امامی- نشانی : مشهد – بلوار سجاد – چهارراه خیام – خیابان پیام نبش پیام ۱۴ – پلاک ۳۰- توتال گارانتی – شماره تماس : ۳۷۶۰۳۰۱۰- ۰۵۱ شماره فکس : ۳۷۶۵۴۸۶۶-۰۵۱