نمایندگی خدمات پس از فروش و نصب خراسان شمالی

آقای رمضانی – نشانی : شهرستان بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ، نبش چهارراه زایشگاه ، نمایندگی پارس گروندیک شماره تماس : ۳۲۲۳۳۳۳۴ , ۳۲۲۳۴۸۴۸-۰۵۸ شماره فکس : ۳۲۲۲۳۲۴۲-۰۵۸
آقای مهری – نشانی : شهرستان اسفراین ، خیابان معلم ، کوی پردیس ، خدمات فنی الکترونیک پیام – شماره تماس : ۷۲۲۹۵۹۶-۰۵۸۳ شماره فکس : ۷۲۳۹۵۹۶-۰۵۸۳

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای رمضانی – نشانی : شهرستان بجنورد ، خیابان طالقانی غربی ، نبش چهارراه زایشگاه ، نمایندگی پارس گروندیک شماره تماس : ۳۲۲۳۳۳۳۴ , ۳۲۲۳۴۸۴۸-۰۵۸ شماره فکس : ۳۲۲۲۳۲۴۲-۰۵۸
آقای مهری – نشانی : شهرستان اسفراین ، خیابان معلم ، کوی پردیس ، خدمات فنی الکترونیک پیام – شماره تماس : ۷۲۲۹۵۹۶-۰۵۸۳ شماره فکس : ۷۲۳۹۵۹۶-۰۵۸۳