نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب خوزستان

آقای مکاری – نشانی : خ سیروس (صدر سادات ) یا مجاهدین اسلام پاساژ بهبهانی ط اول خدمات پارس – شماره تماس : ۳۲۲۱۵۹۱۴ -۰۶۱ شماره فکس :۳۲۲۱۵۹۱۴-۰۶۱
آقای ایران نژاد- نشانی : ایذه- بلوارمدرس روبروی کوچه چهارم شمالی (سروش)-موسسه تصویری سروش – شماره تماس : ۴۳۶۴۲۰۷۰ -۰۶۱ شماره فکس :۴۳۶۴۳۰۱۱-۰۶۱
آقای رفیع نیا- نشانی : خ امام خمینی جنوبی بین سجاد وجهاد ، خدمات رفیع نیا – شماره تماس : ۴۲۲۲۹۰۶۹ -۰۶۱ شماره فکس :۲۲۳۹۰۶۹
آقای میان آبی- نشانی :شوشتر-خیابان طالقانی جنب سونوگرافی کدخدازاده – ( ایران الکترونیک)- شماره تماس : ۳۶۲۲۸۵۹۸-۰۶۱ شماره فکس : ۳۶۲۲۸۵۹۸-۰۶۱
آقای حقیقی – نشانی :شوش-خ فتح المبین-روبروی آستانه دانیال نبی- پلاک ۳۰ – شماره تماس : ۴۲۸۱۴۷۱۵-۰۶۱ شماره فکس : ۴۲۸۱۳۹۴۲-
آقای عسکری – نشانی : بلوارآیت اله مطهری(نقدی سابق) خدمات الکترونیک رضا کدپستی:۶۴۱۶۷۱۷۳۶۹ – تلفن تماس:۵۳۵۲۳۷۴۷ -۰۶۱
آقای هاشمی پور – نشانی : اندیمشک – خ امام حسین جنب کارخانه یخ فخرائی پلاک ۵۹ صوتی تصویری هاشمی – تلفن تماس :
۰۶۱-۴۲۶۲۷۲۴۹-۴۲۶۲۷۴۹۰-۴۲۶۴۱۲۰۰
آقای عباس پور – نشانی : رامهرمز- خیابان ولیعصر-خیابان شهید رایگانی – پاساژ آرش – نمایندگی سامسونگ – تلفن تماس :
۰۶۱-۴۳۵۳۸۴۶۲
آقای طرفی- نشانی :اهواز- کپلو جنوبی – خیابان بنی هاشم- نبش غزنوی- پلاک ۳۸۱ – تلفن تماس :
۰۶۱-۳۳۷۸۸۱۵۳ و ۳۳۷۷۷۸۵۶-۰۶۱
آقای صحابی- نشانی :شادگان – خیابان شهید باهنر – جنب بازار روز – پشت بانک تجارت مرکزی – خدمات الکترونیک کارون – تلفن تماس :۵۳۷۲۱۱۲۳-

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای مکاری – نشانی : خ سیروس (صدر سادات ) یا مجاهدین اسلام پاساژ بهبهانی ط اول خدمات پارس – شماره تماس : ۳۲۲۱۵۹۱۴ -۰۶۱ شماره فکس :۳۲۲۱۵۹۱۴-۰۶۱
آقای ایران نژاد- نشانی : ایذه- بلوارمدرس روبروی کوچه چهارم شمالی (سروش)-موسسه تصویری سروش – شماره تماس : ۴۳۶۴۲۰۷۰ -۰۶۱ شماره فکس :۴۳۶۴۳۰۱۱-۰۶۱
آقای رفیع نیا- نشانی : خ امام خمینی جنوبی بین سجاد وجهاد ، خدمات رفیع نیا – شماره تماس : ۴۲۲۲۹۰۶۹ -۰۶۱ شماره فکس :۲۲۳۹۰۶۹
آقای میان آبی- نشانی :شوشتر-خیابان طالقانی جنب سونوگرافی کدخدازاده – ( ایران الکترونیک)- شماره تماس : ۳۶۲۲۸۵۹۸-۰۶۱ شماره فکس : ۳۶۲۲۸۵۹۸-۰۶۱
آقای حقیقی – نشانی :شوش-خ فتح المبین-روبروی آستانه دانیال نبی- پلاک ۳۰ – شماره تماس : ۴۲۸۱۴۷۱۵-۰۶۱ شماره فکس : ۴۲۸۱۳۹۴۲-۰۶۱
آقای عسکری – نشانی : بلوارآیت اله مطهری(نقدی سابق) خدمات الکترونیک رضا کدپستی:۶۴۱۶۷۱۷۳۶۹ – تلفن تماس:۵۳۵۲۳۷۴۷ -۰۶۱
آقای هاشمی پور – نشانی : اندیمشک – خ امام حسین جنب کارخانه یخ فخرائی پلاک ۵۹ صوتی تصویری هاشمی – تلفن تماس :
۰۶۱-۴۲۶۲۷۲۴۹-۴۲۶۲۷۴۹۰-۴۲۶۴۱۲۰۰
آقای عباس پور – نشانی : رامهرمز- خیابان ولیعصر-خیابان شهید رایگانی – پاساژ آرش – نمایندگی سامسونگ – تلفن تماس :
۰۶۱-۴۳۵۳۸۴۶۲
آقای طرفی- نشانی :اهواز- کپلو جنوبی – خیابان بنی هاشم- نبش غزنوی- پلاک ۳۸۱ – تلفن تماس :
۰۶۱-۳۳۷۸۸۱۵۳ و ۳۳۷۷۷۸۵۶-۰۶۱
آقای صحابی- نشانی :شادگان – خیابان شهید باهنر – جنب بازار روز – پشت بانک تجارت مرکزی – خدمات الکترونیک کارون – تلفن تماس :۵۳۷۲۱۱۲۳-۰۶۱