نمایندگی خدمات پس از فروش خوزستان

نمایندگی ۱ :

آقای مکاری – نشانی : خ سیروس (صدر سادات ) یا مجاهدین اسلام  پاساژ بهبهانی  ط اول خدمات پارس – شماره تماس : ۳۲۲۱۵۹۱۴  -۰۶۱  شماره فکس :۳۲۲۱۵۹۱۴-۰۶۱


نمایندگی ۲ :

آقای ایران نژاد- نشانی : ایذه- بلوارمدرس روبروی کوچه چهارم شمالی (سروش)-موسسه تصویری سروش – شماره تماس : ۴۳۶۴۲۰۷۰ -۰۶۱  شماره فکس :۴۳۶۴۳۰۱۱-۰۶۱


نمایندگی ۳ :

آقای رفیع نیا- نشانی : خ امام خمینی جنوبی بین سجاد وجهاد ، خدمات رفیع نیا – شماره تماس : ۴۲۲۲۹۰۶۹ -۰۶۱  شماره فکس :۲۲۳۹۰۶۹


نمایندگی ۴ :

آقای میان آبی- نشانی :شوشتر-خیابان طالقانی جنب سونوگرافی کدخدازاده – ( ایران الکترونیک)- شماره تماس : ۳۶۲۲۸۵۹۸-۰۶۱  شماره فکس : ۳۶۲۲۸۵۹۸-۰۶۱


نمایندگی ۵ :

آقای حقیقی – نشانی :شوش-خ فتح المبین-روبروی آستانه دانیال نبی- پلاک ۳۰ – شماره تماس : ۴۲۸۱۴۷۱۵-۰۶۱  شماره فکس : ۴۲۸۱۳۹۴۲-۰۶۱


نمایندگی ۶ :

آقای عسکری – نشانی : بلوارآیت اله مطهری(نقدی سابق) خدمات الکترونیک رضا کدپستی:۶۴۱۶۷۱۷۳۶۹ – تلفن تماس:۵۳۵۲۳۷۴۷ -۰۶۱


نمایندگی ۷ :

آقای هاشمی پور – نشانی : اندیمشک – خ امام حسین  جنب کارخانه یخ فخرائی پلاک ۵۹ صوتی تصویری هاشمی – تلفن تماس :

۰۶۱-۴۲۶۲۷۲۴۹-۴۲۶۲۷۴۹۰-۴۲۶۴۱۲۰۰


نمایندگی ۸ :

آقای عباس پور – نشانی : رامهرمز- خیابان ولیعصر-خیابان شهید رایگانی – پاساژ آرش – نمایندگی سامسونگ – تلفن تماس :

۰۶۱-۴۳۵۳۸۴۶۲


نمایندگی ۹:

آقای طرفی- نشانی :اهواز- کپلو جنوبی – خیابان بنی هاشم- نبش غزنوی- پلاک ۳۸۱ – تلفن تماس :

۰۶۱-۳۳۷۸۸۱۵۳ و ۳۳۷۷۷۸۵۶-۰۶۱