نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب کردستان

آقای صادقی – نشانی : شهرستان بیجار ، خیابان توحید ، پاساژ ولیعصر – شماره تماس : ۳۸۲۳۲۳۹۰-۸۷-شماره فکس :۳۸۲۲۴۳۸۰ – ۳۸۲۲۴۰۹۲
آقای علاقه بند – نشانی : شهرستان سنندج ، خیابان عباس آباد ،پایین تر از بانک کشاورزی ، خدمات الکترونیک ستاره، پلاک ۱۶۰ – شماره تماس : ۳۳۱۶۳۱۰۲-۰۸۷ شماره فکس :۳۳۱۵۱۸۱۲
آقای نباتی – نشانی : شهرستان سنندج ، بلوار جانبازان ، نبش کوچه راستین ، پلاک ۳۰۳ – شماره تماس : ۳۳۲۹۰۷۱۸-۰۸۷ شماره فکس :۳۲۲۹۴۶۷
آقای فرجی – نشانی : سقز – خیابان امام جنب حسینیه – مجتمع صوتی و تصویری صدا و سیما – شماره تماس : ۳۶۲۲۱۲۵۰-۰۸۷ شماره فکس :۳۶۲۲۱۲۵۰

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای صادقی – نشانی : شهرستان بیجار ، خیابان توحید ، پاساژ ولیعصر – شماره تماس : ۳۸۲۳۲۳۹۰-۸۷-شماره فکس :۳۸۲۲۴۳۸۰ – ۳۸۲۲۴۰۹۲
آقای علاقه بند – نشانی : شهرستان سنندج ، خیابان عباس آباد ،پایین تر از بانک کشاورزی ، خدمات الکترونیک ستاره، پلاک ۱۶۰ – شماره تماس : ۳۳۱۶۳۱۰۲-۰۸۷ شماره فکس :۳۳۱۵۱۸۱۲
آقای نباتی – نشانی : شهرستان سنندج ، بلوار جانبازان ، نبش کوچه راستین ، پلاک ۳۰۳ – شماره تماس : ۳۳۲۹۰۷۱۸-۰۸۷ شماره فکس :۳۲۲۹۴۶۷
آقای فرجی – نشانی : سقز – خیابان امام جنب حسینیه – مجتمع صوتی و تصویری صدا و سیما – شماره تماس : ۳۶۲۲۱۲۵۰-۰۸۷ شماره فکس :۳۶۲۲۱۲۵۰