نمایندگی خدمات پس از فروش لرستان

نمایندگی ۱ :

آقای حیدری – نشانی : شهرستان بروجرد ، خیابان بهار ، نرسیده به میدان معلم ، پلاک ۲۸۳ ، سیگنال سیستم – شماره تماس : ۴۲۶۲۱۱۵۶-۰۶۶  شماره فکس : ۲۶۱۲۳۲۲


نمایندگی ۲ :

آقای سلگی – نشانی : شهرستان نور آباد دلفان ، خیابان امام خمینی ، پایین تر از سه راه شهدا ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۷۲۴۲۳۲-۰۶۶  شماره فکس : ۳۲۷۲۸۰۲۶


نمایندگی ۳ :

آقای حقیقی – نشانی : شهرستان الیگودرز ، خیابان طالقانی شمالی ، مهندسی الکترونیکی حقیقی – شماره تماس : ۴۳۳۲۷۷۲۴-۰۶۶  شماره فکس : ۴۳۳۲۷۷۲


نمایندگی ۴ :

آقای مرادیان – نشانی : خرم آباد – چهار راه اسد آبادی – نبش کوچه مرجان خدمات الکترونیکی رایان – تلفن تماس: ۳۳۳۱۳۰۵۷-۰۶۶