نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب لرستان

آقای حیدری – نشانی : شهرستان بروجرد ، خیابان بهار ، نرسیده به میدان معلم ، پلاک ۲۸۳ ، سیگنال سیستم – شماره تماس : ۴۲۶۲۱۱۵۶-۰۶۶ شماره فکس : ۲۶۱۲۳۲۲
آقای سلگی – نشانی : شهرستان نور آباد دلفان ، خیابان امام خمینی ، پایین تر از سه راه شهدا ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۷۲۴۲۳۲-۰۶۶ شماره فکس : ۳۲۷۲۸۰۲۶
آقای حقیقی – نشانی : شهرستان الیگودرز ، خیابان طالقانی شمالی ، مهندسی الکترونیکی حقیقی – شماره تماس : ۴۳۳۲۷۷۲۴-۰۶۶ شماره فکس : ۴۳۳۲۷۷۲
آقای مرادیان – نشانی : خرم آباد – چهار راه اسد آبادی – نبش کوچه مرجان خدمات الکترونیکی رایان – تلفن تماس: ۳۳۳۱۳۰۵۷-۰۶۶

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای حیدری – نشانی : شهرستان بروجرد ، خیابان بهار ، نرسیده به میدان معلم ، پلاک ۲۸۳ ، سیگنال سیستم – شماره تماس : ۴۲۶۲۱۱۵۶-۰۶۶ شماره فکس : ۲۶۱۲۳۲۲
آقای سلگی – نشانی : شهرستان نور آباد دلفان ، خیابان امام خمینی ، پایین تر از سه راه شهدا ، نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۲۷۲۴۲۳۲-۰۶۶ شماره فکس : ۳۲۷۲۸۰۲۶
آقای حقیقی – نشانی : شهرستان الیگودرز ، خیابان طالقانی شمالی ، مهندسی الکترونیکی حقیقی – شماره تماس : ۴۳۳۲۷۷۲۴-۰۶۶ شماره فکس : ۴۳۳۲۷۷۲
آقای مرادیان – نشانی : خرم آباد – چهار راه اسد آبادی – نبش کوچه مرجان خدمات الکترونیکی رایان – تلفن تماس: ۳۳۳۱۳۰۵۷-۰۶۶