نمایندگی خدمات پس از فروش استان مرکزی

نمایندگی ۱ :

آقای ستاری – نشانی :اراک. خیابان مشهد.چهارراه شهید کاظم یعقوبی خیابان نواب صفوی روبروی مسجد امام رضا- شماره تماس : ۳۴۲۵۱۰۹۴-۰۸۶


نمایندگی ۲ :

آقای میرزاخانی – نشانی : شهرستان خمین ، انتهای بلوار صدوقی ، ابتدای کوچه انوری ، خدمات پس از فروش اوسان – شماره تماس : ۴۶۳۳۳۵۱۹-۰۸۶ شماره فکس :۴۶۳۴۰۲۲۱


نمایندگی ۳ :

آقای حیدری – نشانی : شهرستان ساوه ، بلوار طالقانی ، چهارراه ولیعصر ، جنب تاکسی تلفنی بعثت – شماره تماس : ۴۲۲۱۱۸۸۶-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۷۱۰۱


نمایندگی ۴ :

آقای مرادی- نشانی : ساوه – خیابان امام مجتمع تجاری رضا طبقه زیرین پلاک ۴۵- شماره تماس : ۴۲۲۲۸۶۶۷-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۸۶۶۷