نمایندگی خدمات پس از فروش استان مرکزی

نمایندگی ۱ :

آقای ستاری – نشانی :خیابان جلال آل احمد ، نرسیده به میدان قرآن ، روبه روی باشگاه ورزشی یاسمن ، خدمات الکترونیک – شماره تماس : ۳۴۲۵۱۰۹۴-۳۴۲۵۵۰۹۷-۰۸۶   شماره فکس : ۴۲۵۵۰۹


نمایندگی ۲ :

آقای میرزاخانی – نشانی : شهرستان خمین ، انتهای بلوار صدوقی ، ابتدای کوچه انوری ، خدمات پس از فروش اوسان – شماره تماس : ۴۶۳۳۳۵۱۹-۰۸۶ شماره فکس :۴۶۳۴۰۲۲۱


نمایندگی ۳ :

آقای حیدری – نشانی : شهرستان ساوه ، بلوار طالقانی ، چهارراه ولیعصر ، جنب تاکسی تلفنی بعثت – شماره تماس : ۴۲۲۱۱۸۸۶-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۷۱۰۱