نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب استان مرکزی

آقای ستاری – نشانی :اراک. خیابان مشهد.چهارراه شهید کاظم یعقوبی خیابان نواب صفوی روبروی مسجد امام رضا- شماره تماس : ۳۴۲۵۱۰۹۴-۰۸۶
آقای میرزاخانی – نشانی : شهرستان خمین ، انتهای بلوار صدوقی ، ابتدای کوچه انوری ، خدمات پس از فروش اوسان – شماره تماس : ۴۶۳۳۳۵۱۹-۰۸۶ شماره فکس :۴۶۳۴۰۲۲۱
آقای حیدری – نشانی : شهرستان ساوه ، بلوار طالقانی ، چهارراه ولیعصر ، جنب تاکسی تلفنی بعثت – شماره تماس : ۴۲۲۱۱۸۸۶-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۷۱۰۱
آقای مرادی- نشانی : ساوه – خیابان امام مجتمع تجاری رضا طبقه زیرین پلاک ۴۵- شماره تماس : ۴۲۲۲۸۶۶۷-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۸۶۶۷

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای ستاری – نشانی :اراک. خیابان مشهد.چهارراه شهید کاظم یعقوبی خیابان نواب صفوی روبروی مسجد امام رضا- شماره تماس : ۳۴۲۵۱۰۹۴-۰۸۶
آقای میرزاخانی – نشانی : شهرستان خمین ، انتهای بلوار صدوقی ، ابتدای کوچه انوری ، خدمات پس از فروش اوسان – شماره تماس : ۴۶۳۳۳۵۱۹-۰۸۶ شماره فکس :۴۶۳۴۰۲۲۱
آقای حیدری – نشانی : شهرستان ساوه ، بلوار طالقانی ، چهارراه ولیعصر ، جنب تاکسی تلفنی بعثت – شماره تماس : ۴۲۲۱۱۸۸۶-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۷۱۰۱
آقای مرادی- نشانی : ساوه – خیابان امام مجتمع تجاری رضا طبقه زیرین پلاک ۴۵- شماره تماس : ۴۲۲۲۸۶۶۷-۰۸۶ شماره فکس : ۴۲۲۲۸۶۶۷