نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب قم

آقای بهمنی – نشانی : قم ، خیابان امام خمینی ، ۳۰ متری کیوانفر ، بین کوچه ۲ و ۴ ، پلاک ۷۱۳ ، خدمات بهمن الکترونیک – شماره تماس : ۳۶۶۳۵۶۰۱-۰۲۵ شماره فکس : ۶۶۰۸۲۸۷
آقای عسکری – نشانی : قم ، خیابان توحید ، بعد از کوچه ۳۵ ، روبه روی ۱۴ متری امام حسین – شماره تماس : ۳۸۷۴۷۶۰۰-۳۸۸۵۰۲۷۵-۰۲۵ شماره فکس : ۳۸۷۵۴۴۷۷

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای بهمنی – نشانی : قم ، خیابان امام خمینی ، ۳۰ متری کیوانفر ، بین کوچه ۲ و ۴ ، پلاک ۷۱۳ ، خدمات بهمن الکترونیک – شماره تماس : ۳۶۶۳۵۶۰۱-۰۲۵ شماره فکس : ۶۶۰۸۲۸۷
آقای عسکری – نشانی : قم ، خیابان توحید ، بعد از کوچه ۳۵ ، روبه روی ۱۴ متری امام حسین – شماره تماس : ۳۸۷۴۷۶۰۰-۳۸۸۵۰۲۷۵-۰۲۵ شماره فکس : ۳۸۷۵۴۴۷۷