نمایندگی خدمات پس از فروش قم

نمایندگی ۱ :

آقای بهمنی – نشانی : قم ، خیابان امام خمینی ، ۳۰ متری کیوانفر ، بین کوچه ۲ و ۴ ، پلاک ۷۱۳ ، خدمات بهمن الکترونیک – شماره تماس : ۳۶۶۳۵۶۰۱-۰۲۵  شماره فکس : ۶۶۰۸۲۸۷


نمایندگی ۲ :

آقای عسکری – نشانی : قم ، خیابان توحید ، بعد از کوچه ۳۵ ، روبه روی ۱۴ متری امام حسین – شماره تماس : ۳۸۷۴۷۶۰۰-۳۸۸۵۰۲۷۵-۰۲۵  شماره فکس : ۳۸۷۵۴۴۷۷