نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب سیستان و بلوچستان

آقای راشکی : زاهدان- نبش میرزای شیرازی ۱۸ – گروه الکترونیک هماهنگ – شماره تماس : ۳۳۲۲۱۲۹۳-۰۵۴

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات  شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای راشکی : زاهدان- نبش میرزای شیرازی ۱۸ – گروه الکترونیک هماهنگ – شماره تماس : ۳۳۲۲۱۲۹۳-۰۵۴