نمایندگی خدمات پس از فروش یزد

نمایندگی ۱ :

آقای امراللهی- نشانی : یزد ، بلوار۱۷شهریور ،  نرسیده به اداره بازرگانی ، خدمات فنی و مهندس امرالهی – شماره تماس : ۳۵۲۶۷۳۷۵-۰۳۵  شماره فکس :۳۵۲۶۷۳۷۵