نمایندگی خدمات پس از فروش یزد

نمایندگی ۱ :

آقای مرشدی – نشانی : شهرستان اردکان ، چهارراه سعدی ، خیابان سعدی ، جنب فروشگاه ماهی نادر – شماره تماس : ۷۲۳۰۷۸۲-۰۳۵ شماره فکس : ۲۷۲۳۶۲۳۲


نمایندگی ۲ :

آقای امراللهی- نشانی : یزد ، بلوار۱۷شهریور ،  نرسیده به اداره بازرگانی ، خدمات فنی و مهندس امرالهی – شماره تماس : ۳۵۲۶۷۳۷۵-۰۳۵  شماره فکس :۳۵۲۶۷۳۷۵