نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب زنجان

آقای شامی – نشانی :زنجان ، خیابان نواب صفوی ، پلاک ۱۳۶ – شماره تماس : ۳۳۳۳۲۴۶۰-۰۲۴ شماره فکس :۳۳۳۳۲۴۶۰

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای شامی – نشانی :زنجان ، خیابان نواب صفوی ، پلاک ۱۳۶ – شماره تماس : ۳۳۳۳۲۴۶۰-۰۲۴ شماره فکس :۳۳۳۳۲۴۶۰