• توضیحات

توضیحات محصول

رادیو مارشال مدل ME-1134