نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب اصفهان

آقای ادیب – نشانی : اصفهان ، خیابان کاوه ، مقابل بیمارستان سوانح سوختگی ، مجتمع تجاری سجاد ، خدمات الکترونیک ادیب – شماره تماس : ۳۴۶۵۰۵۰۰, ۳۴۶۵۵۲۰۲ , ۳۴۶۵۵۲۰۰ -۰۳۱
شماره فکس :۴۶۵۵۲۰۱ , ۴۶۵۰۴۰۰
آقای شریف – نشانی : اصفهان ، چهار باغ عباسی ، کوچه کازرونی ، پاساژ هجرت ، طبقه پایین ، آسان الکترونیک – شماره تماس : ۳۲۲۰۵۴۸۸-۰۳۱ شماره فکس : ۳۲۲۱۴۸۰۵
آقای حق جویی – نشانی : شهرستان شهرضا ، خیابان صاحب الزمان ، نبش کوچه منبر سنگی ، شماره ۱۱ – شماره تماس : ۵۳۵۰۴۲۴۰ ۵۳۵۴۵۳۰۰, ۵۳۵۴۵۸۸۳-۰۳۲ شماره فکس : ۳۲۳۳۹۰۰-۳۲۴۵۸۸۳
آقای میر مهدی – نشانی : شهرستان گلپایگان، خیابان مسجد جامع ، نرسیده به فلکه ی جانبازان ، صوتی و تصویری مهیار – شماره تماس : ۵۷۴۲۸۱۸۳-۰۳۱ شماره فکس :۵۳۲۲۸۱۸۳
آقای اعتماد زاده – نشانی : اصفهان – خمینی شهر – خیابان کهندژ – سه راه شهید محراب – روبروی ساختمان ذکرالرحمت – تعمیرگاه تخصصی تلویزیون اعتماد زاده – شماره تماس : ۳۳۶۷۹۷۸۶-۰۳۱ شماره فکس :۳۳۶۷۱۹۷۹
آقای پورمحمدی-اصفهان – خیابان طالقانی- چهار راه خلجا – اول خیابان خلجا پاساز وفا – طبقه همکف- نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۳۳۷۵۵۴۸ -۰۳۱
آقای رزمی منش-آران و بیدگل- بلوار آیت الله عاملی- روبروی ستاد نیروی انتظامی – کلینیک مهندسی تلویزیون ایران- شماره تماس : ۵۴۷۵۳۷۸۸-۰۳۱

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای ادیب – نشانی : اصفهان ، خیابان کاوه ، مقابل بیمارستان سوانح سوختگی ، مجتمع تجاری سجاد ، خدمات الکترونیک ادیب – شماره تماس : ۳۴۶۵۰۵۰۰, ۳۴۶۵۵۲۰۲ , ۳۴۶۵۵۲۰۰ -۰۳۱
شماره فکس :۴۶۵۵۲۰۱ , ۴۶۵۰۴۰۰
آقای شریف – نشانی : اصفهان ، چهار باغ عباسی ، کوچه کازرونی ، پاساژ هجرت ، طبقه پایین ، آسان الکترونیک – شماره تماس : ۳۲۲۰۵۴۸۸-۰۳۱ شماره فکس : ۳۲۲۱۴۸۰۵
آقای حق جویی – نشانی : شهرستان شهرضا ، خیابان صاحب الزمان ، نبش کوچه منبر سنگی ، شماره ۱۱ – شماره تماس : ۵۳۵۰۴۲۴۰ ۵۳۵۴۵۳۰۰, ۵۳۵۴۵۸۸۳-۰۳۲ شماره فکس : ۳۲۳۳۹۰۰-۳۲۴۵۸۸۳
آقای میر مهدی – نشانی : شهرستان گلپایگان، خیابان مسجد جامع ، نرسیده به فلکه ی جانبازان ، صوتی و تصویری مهیار – شماره تماس : ۵۷۴۲۸۱۸۳-۰۳۱ شماره فکس :۵۳۲۲۸۱۸۳
آقای اعتماد زاده – نشانی : اصفهان – خمینی شهر – خیابان کهندژ – سه راه شهید محراب – روبروی ساختمان ذکرالرحمت – تعمیرگاه تخصصی تلویزیون اعتماد زاده – شماره تماس : ۳۳۶۷۹۷۸۶-۰۳۱ شماره فکس :۳۳۶۷۱۹۷۹
آقای پورمحمدی-اصفهان – خیابان طالقانی- چهار راه خلجا – اول خیابان خلجا پاساز وفا – طبقه همکف- نمایندگی مارشال – شماره تماس : ۳۳۳۷۵۵۴۸ -۰۳۱
آقای رزمی منش-آران و بیدگل- بلوار آیت الله عاملی- روبروی ستاد نیروی انتظامی – کلینیک مهندسی تلویزیون ایران- شماره تماس : ۵۴۷۵۳۷۸۸-۰۳۱