نمایندگان خدمات پس از فروش و نصب سمنان

آقای خورسی – نشانی : شهرستان دامغان ، خیابان شهید مطهری ، پایین تر از سه راه خیام ، جنب لوازم خانگی احمدیان ، نمایندگی پارس – شماره تماس : ۵۲۳۹۹۹۲-۰۲۳۲ شماره فکس : ۵۲۳۵۰۵۱
در حال حاضر در این شهرستان  نمایندگی وجود ندارد.
آقای مقبل – نشانی : سمنان ، میدان مشاهیر ، خیابان باغ فردوس ، نرسیده به راهنمایی هراتی – شماره تماس : ۳۳۳۲۰۶۰۰-۰۲۳ شماره فکس : ۳۳۳۰۹۸
آقای آل بویه – نشانی : سمنان – خیابان طالقانی-جنب مخابرات پلاک ۸۱ – الماس الکترونیک – شماره تماس : ۳۳۳۳۱۰۸۸-۰۲۳ شماره فکس : ۳۳۳۳۱۰۸۸

مشتریان گرامی توجه فرمایید :

فروشنده موظف میباشد در زمان خرید کارتن دستگاه را باز نموده و آن را سالم و بدون شکستگی به شما تحویل نماید.در زمان نصب اشکالات شکستگی و ضربه به دستگاه پذیرفته نخواهد شد .

آقای خورسی – نشانی : شهرستان دامغان ، خیابان شهید مطهری ، پایین تر از سه راه خیام ، جنب لوازم خانگی احمدیان ، نمایندگی پارس – شماره تماس : ۵۲۳۹۹۹۲-۰۲۳۲ شماره فکس : ۵۲۳۵۰۵۱
در حال حاضر در این شهرستان  نمایندگی وجود ندارد.
آقای مقبل – نشانی : سمنان ، میدان مشاهیر ، خیابان باغ فردوس ، نرسیده به راهنمایی هراتی – شماره تماس : ۳۳۳۲۰۶۰۰-۰۲۳ شماره فکس : ۳۳۳۰۹۸
آقای آل بویه – نشانی : سمنان – خیابان طالقانی-جنب مخابرات پلاک ۸۱ – الماس الکترونیک – شماره تماس : ۳۳۳۳۱۰۸۸-۰۲۳ شماره فکس : ۳۳۳۳۱۰۸۸